Novinky | Videa

ARCHEONIC

Video | 26.12.16

AWRIZIS

Video | 14.10.16

DYING PASSION

14.10.16

X-CORE

Video | 13.10.16

ROOT - Kärgeräs - Return From Oblivion

29.09.16

MALIGNANT TUMOUR

Video | 20.09.16

SLAYER

Video | 07.09.16

SUBROSA, SINISTRO v ČR

06.09.16

FEASTEM v ČR

06.09.16

JINJER

Video | 06.09.16

Více

Echoes

Live - nejbližší akce

Dabatáze neobsahuje žádný záznam

Knihy

Jozef Karika - Ve stínu mafie

Jozef Karika - Ve stínu mafie

V tieni mafie
2011 Knižní klub

Pád na odvrácenou stranu světa i duše

Letos vyšel v českém překladu bestseller a románová prvotina slovenského spisovatele Jozefa Kariky Ve stínu mafie, což je kniha, jež opravdu zraje jako víno a s postupující nedůvěrou v současnou sociopolitickou situaci je den ode dne aktuálnější. Ale nepředbíhejme a seznamme se nejprve s autorem.

Jozef Karika (* 15. 11. 1978, narodil se, žije a působí v Ružomberku), je slovenský experimentální spisovatel a publicista. Vystudoval historii a filosofii, do povědomí se dostal po roce 2000 jak autor internetových stránek Garden of Magick a častý přispěvatel do diskusního fóra portálu Ritual.cz (pod nickem Raistlin) a následně se díky svým prvním dvěma knihám o magii – Slovanská magie  (Vodnář 2003), Zóny stínu  (Vodnář 2005) – stal uznávaným a diskutovaným autorem v této oblasti. Poté však postupně ukončil své na magii zaměřené aktivity (například semináře) a začal se věnovat obecné publicistice a psaní beletrie.

Průběžně mu sice vycházely další knihy o magii - Magie peněz  (Ikar 2007, česky Vodnář 2008), Kurz praktické magie pro začátečníky  (Ikar 2007, rozšířené české vydání v nakl. Vodnář v těchto dnech vychází), Brány meonu  (Vodnář 2009) a britsko-americké vydavatelství Immanion Press mu vydalo knihu esejů Liber 767 vel Boeingus (2009), určenou pro americký a anglický trh, ale to byly vesměs výsledky dřívější činnosti v této oblasti vycházející s časovým zpožděním.

Pracoval jako historik v muzeu, televizní redaktor, vedoucí marketingového a grantového oddělení v samosprávě a jako mluvčí města. Do beletristického světa vstoupil svými hororovými povídkami, přičemž povídka Dědičstvo zeme se umístila na 3. místě Ceny Fantázie 2008 a povídka Samota na 1. místě Ceny Béla 2009 a na 3. místě Ceny Fantázie 2009. Tyto povídky také vyšly v příslušných antologiích. V roce 2010 mu v nakladatelství Ikar vyšla kniha V tieni mafie, jež se stala bestsellerem, téměř dva měsíce byla druhou nejprodávanější knihou na Slovensku (po novince Dana Browna) a nejprodávanější knihou slovenského autora! V roce 2011 vyšlo v témže nakladatelství vynikající pokračování V tieni mafie 2. – Čas dravcov  a právě v těchto dnech na Slovensku, ve stínu vrhaném pádem tamější vlády, vychází poslední díl trilogie, thriller V tieni mafie 3 – Nepriateľ štátu.

Budeme-li hledat o knize nějaké informace, dozvíme se, že román "se šokující otevřeností popisuje bezohledné mafiánské praktiky od výpalnictví, natáčení pornografie, obchodu s bílým masem až po korupci rozežírající státní a samosprávné struktury. Autor nabízí nejen pohled na působení gangsterů nižšího ranku, ale i mafiánů v bílých límečcích, ovládajících stát, politiku i práci médií."

A skutečně tomu tak je. Kniha, která je zároveň i generační výpovědí současných třicátníků, zachycuje období převratu, divoká devadesátá léta i současné dění. Přestože se odehrává na Slovensku, je popisovaný stav věcí důvěrně známý i českým čtenářům.

Jak se píše na předsádce slovenského vydání, je to drsný a zároveň dojímavý román o úpadku celé jedné generace. Tu v příběhu ztělesňují dva mladí muži a jedna dívka dospívající na Slovensku devadesátých let. Poté, co se seznámíme s jejich dětstvím a mládím v Ružomberku, kniha nabírá na dramatičnosti a spádu – trojice se rozdělí a každý z nich žije svým vlastním životem. Hlavní hrdina, Michal Harvan, autorovo alterego, studuje na vysoké škole filosofii a historii, prožívá první velkou lásku i první zklamání, začíná rozumět fungování světa, ale nejdéle ze všech tří si uchovává relativní nevinnost. Naproti tomu Vojtech Drachar, uvízne v sítích bratislavského podsvětí, stane se členem gangu a rychle si zvyká na násilí a zlo, jímž je obklopen. Dívka, Denisa Filová, poté, co přijde o svůj životní sen, odjíždí do Londýna, kde ji postupně pohltí svět drog a pornografického průmyslu. Tato část knihy je nesmírně dynamická a autor skvěle a psychologicky naprosto věrohodně popisuje vnitřní vývoj svých hrdinů. V druhé části knihy se pak jejich životní příběhy osudově protnou a první část dramatu pozvolna přechází v druhou, jíž vévodí postupná proměna Michala Harvana ve ztělesnění zla a jeho cesta k politické moci. Zde se tempo vyprávění poněkud zpomalí, ale ne natolik, aby to působilo rušivě. Do hry vstupuje podnikatel Peter Štarch, jenž se stane Harvanovým mentorem a vychovává jej k obrazu svému. Michal Harvan však chce víc. Nespokojí se s rolí žáka, on chce být tím, v jehož rukou se setkávají všechny nitky...

Závěr knihy je pak strhující a perfektně dotažený do konce. Musím říci, že jsem se trochu obával, že se v závěru vymkne příběh Karikovi z rukou, protože některé jeho povídky hůře zvládnutým zakončením dle mého názoru trpí. To však není případ tohoto thrilleru – závěr je parádní tečkou za skvělým příběhem a nelze mu nic vytknout.

Jaká ta kniha je? Opravdu je drsná a je dojímavá. Drsnost spočívá především v explicitně popsaném násilí a sexu (především toho zvráceného při natáčení pornografických filmů; nutno však dodat, že autor neméně brilantně popisuje i opravdu pěkné milostné scény). Myslím, že útlocitný čtenář by skutečně mohl mít s těmito popisy problém, nutno však dodat, že v žádném případě nejsou samoúčelné a plně slouží výstavbě celého dramatu. Kromě toho je zde i drsný jazyk dojde-li na přímou řeč, ale – jak Karika poznamenává v rozhovoru o této knize – ti lidé opravdu takto hovoří, to je prostě realita. Na jiný způsob jsou drsné také ty části knihy, kde se autor věnuje popisu zkorumpované a s mafií srostlé slovenské politické reality. Místy mi z toho bylo víc zle než z výše zmíněných scén naturalisticky popisujících natáčení tvrdého porna...

Velmi pěkně je v knize také vystižena spolupráce "pěšáků", tedy brutálních gangsterů v první linii, vyznačujících se atavistickým chováním lovců doby kamenné, a sofistikovaných mafiánských špiček, jež jsou produktem civilizace moderní.

To, co je na knize obzvláště dráždivé, je propojení fikce a reality. Už v Karikových povídkách, v nichž je hlavní hrdina vždy tak či onak ztělesněním autora, jsem uvažoval, kde končí skutečnost a začíná fabulace. V tomto románu jsem to zažíval mnohokrát a musel jsem se ptát, co z příběhu Michala Harvana je i příběhem Jozefa Kariky a co už nikoli. Mimochodem – autorovi doporučuji, aby se zahalil rouškou tajemství a nechal čtenáře v dráždivé nejistotě!

Pochopitelně se naskýtá otázka, proč se Karika zde i ve svých povídkách takovou měrou zabývá proměnou svého alterega v netvora. Než abych se pustil do nějakého planého psychologizování, zdůrazním jednu věc, jíž si možná jiný recenzent nepovšimne, ale která s touto knihou bezprostředně souvisí: Román Ve stínu mafie je dle mého názoru beletristickým zpracováním Karikových předchozích knih o magii. Zvláště v první části knihy na mne za každou postavou a za každou situací vykukovali démoni popsaní v Zónách stínu. To, co autor v Zónách stínu pojednal jako bytosti z pokřivené odvrácené strany světa, nabývá v jeho románu, stejně jako v předchozím magickém pojednání, zcela konkrétních podob – a nyní možná děsivějších, protože představitelných i těm, kdo se magií a magickými knihami nezabývají. Je mimochodem úplně jedno, zda takoví démoni "doopravdy" existují jako nějaké "entity", podstatné je behaviorální hledisko celé věci – tedy konkrétní projevy zla a možnost jejich klasifikace. Nezáleží na tom, pomocí jaké metafory se toto zlo pokusíme popsat, důležité je, že zde skutečně je. Proměna Michala Harvana, který v druhé části knihy realizuje své mocenské ambice inspirován Machiavelliho Vladařem a uchopením moci nacisty, je pak analogická tématům Bran meonu. Stejně, jako se autor v Branách meonu zabývá problematikou odlidštění v souvislosti mocí, zabývá se tímtéž neméně sugestivně i zde, kde tímto procesem prochází jeho alterego. A konečně zde nalezneme i motivy z Magie peněz, protože peníze v příběhu hrají důležitou roli a autor navazuje na myšlenky ze svého pojednání o finanční magii.

Co tím chci říci? Především to, že k thriller Ve stínu mafie ve skutečnosti bezprostředně navazuje na autorovu předchozí tvorbu, dříve otevřená témata však zpracovává v rámci odlišného žánru a jiným jazykem.

Ústředním motivem knihy je otázka identity. Karika, vystavující své hrdiny situacím deformujícím jejich charaktery, se snaží odhalit, zda existuje nějaké pevné "Já", něco – cokoli – co nás činí sebou samými. A podlehneme-li zlu: Byli jsme takoví, přinejmenším latentně, odjakživa a setkání se zlem pouze odkrylo naši pravou tvář, nebo existovala nějaká původní nevinnost, jež podlehla zkáze? Má snad pravdu postmoderní relativismus, nebo existuje nějaký způsob, jak od sebe dobro a zlo odlišit?

Musím říci, že jsem se v životě nesetkal s tím, co je popsáno v Karikově knize, je to zlo, jehož existenci tuším, které občas i letmo zahlédnu, ale na můj život nemá takový vliv, abych o něm dokázal napsat takovýto román. Vlastně mě Karikova kniha naplnila pocitem jakéhosi vnitřního děsu, když jsem si uvědomil, že takové zlo je všude kolem mě – stačí jen málo a zasáhne mi do života. Je to podobný pocit, jaký jsem míval v době, kdy jsem experimentoval s lysohlávkami – pocit, jakoby svět před mýma očima byl jen jakousi téměř dvourozměrnou zástěrkou, za níž se skrývá cosi temného a děsivého. V tomto smyslu pokládám i tuto Karikovu knihu za magickou či iniciační. Leccos jsem si díky ní uvědomil. Například to, že jediná identita, jíž si můžeme být jisti a jež nás nikdy neopustí, je založena na schopnosti lidské nervové soustavy generovat bolest, vůči níž se stáváme bezmocnými...

Nakolik je kniha skutečně realistická? Další podstatná otázka. Jak jsem již napsal – autor propojuje realitu a fikci naprosto fantastickým způsobem a je těžké určit, co se doopravdy stalo, co se stalo ve skutečnosti poněkud jinak a co se událo pouze v autorově fantasii. Román působí velmi věrohodně (a to i přes svůj velkolepý a dramatický, přesto však stále ještě uvěřitelný závěr), nicméně – v autorově zájmu – doufám, že popisuje pouze typy lidí a situací a nikoli skutečné lidi a události. Ostatně i tak může být tato kniha pro některé lidi nepříjemná a nedivím se Karikovým obavám z případných následků.

Román Ve stínu mafie pokládám za vynikající thriller, jenž je skvěle zvládnutý co se výstavby příběhu, psychologie postav i myšlenkového přesahu týče, a doporučuji jej každému, kdo má odvahu spatřit odvrácenou stranu našeho světa. Doufám, že se brzy dočkáme českého vydání obou pokračování – a již předem mohu prozradit, že je na co se těšit!

Jaroslav A. Polák

překlad: Peter Kadlec
počet stran: 336
vazba: vázaná
odkaz: www.karika.sk

Hodnocení

autor:

100 %

čtenáři:

91 %

hodnotilo: 9


Diskuze

Žádný komentář. Buďte první...!

Nezávislý | 15.10.11

Nejnovější diskuze

Ian Glasper - The Day the Country Died: A History...

Darker anonym
30.09.16 | 08:10:43

Interstellar

overthinker anonym
14.08.15 | 15:52:44

Interstellar

Mark anonym
03.04.15 | 21:53:22

PonoPlayer - Nejlépe znějící digitální...

geo anonym
16.02.15 | 21:49:17

Jupiter Ascending

-krusty- anonym
16.02.15 | 07:49:49

Jupiter Ascending

Cyberolas anonym
15.02.15 | 09:33:55

Max Cavalera - Od Sepultury k Soulfly - My Bloody

Jaroslav Burda
28.01.15 | 08:04:43

Max Cavalera - Od Sepultury k Soulfly - My Bloody

ov42 anonym
27.01.15 | 11:56:40

PonoPlayer - Nejlépe znějící digitální...

Rajs anonym
08.01.15 | 15:12:35

PonoPlayer - Nejlépe znějící digitální...

Štěpán Šimek
07.01.15 | 18:23:35

Více

Facebook   MySpace   YouTube